Aangesloten bij

LVVP
NIP
VEN
Buitenpsychologen

Registraties

BIG: 79919391425
AGB code: 94102676
AGB code praktijk: 94065678
KvK: 78637848
 06 111 777 53            ma t/m vr op afspraak
 06 111 777 53            ma t/m vr op afspraak
Tarieven en vergoedingen
Verzekerde- en niet-verzekerde zorg
De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt momenteel

12 weken

  (d.d.  Mar-28 )
De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt momenteel

12 weken

  (d.d.  Mar-28 )

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Een verwijzing van de huisarts, met daarin (een vermoeden van) een DSM 5 stoornis is een voorwaarde voor de vergoeding vanuit de zorgverzekering. Psychologiepraktijk Eveline heeft met een aantal zorgverzekeraars contracten afgesloten in 2023; dit betekent dat de behandeling in dat geval volledig vergoed wordt. De nota zal dan vanuit mij direct naar de verzekeraar gaan. Je dient echter altijd rekening te houden met het eigen risico van minimaal € 385,-. De verzekeraars met wie ik contracten heb afgesloten, zijn: Menzis, Anderzorg, DSW, Stad Holland, Caresq, Aevitae, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO en De Friesland. Wanneer ik geen contract heb afgesloten met je zorgverzekeraar krijg je van mij een nota die je zelf betaalt. Deze kun je vervolgens indienen bij je zorgverzekeraar. Afhankelijk van de door jou gekozen polis is de vergoeding tussen de 60 en 100%. Bij een zuivere restitutiepolis wordt doorgaans 100% vergoed. Bij een naturapolis wordt de zorg afhankelijk van de zorgverzekeraar en polis voor een gedeelte vergoed (tussen de 60% en 80%). Ik adviseer je om dit goed na te vragen bij je zorgverzekeraar, voordat we van start gaan. De zorgverzekeraar verrekent wel het eigen risico, voor zover dit nog niet is verbruikt.

Niet verzekerde zorg

Een aantal stoornissen zijn uitgesloten van verzekerde GGZ-zorg (waaronder b.v. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, partnerrelatieproblematiek, enkelvoudige fobie, identiteitsproblematiek, levensfaseproblematiek). Voor deze niet-verzekerde zorg, welke je dus zelf moet betalen, geldt per sessie van 60 minuten het Overig Zorgproduct (in 2023 wordt dit € 124,16). Soms is hiervoor vergoeding vanuit je aanvullende verzekering mogelijk. Neem contact op met je zorgverzekeraar om hier meer duidelijkheid over te krijgen. In sommige gevallen vergoedt de werkgever (een deel van) de kosten voor behandeling. Informeer hiervoor zelf bij je werkgever.

 

Als u geen verwijzing heeft van de huisarts, wordt de behandeling niet vergoed. Ook krijgt u van uw zorgverzekeraar geen vergoeding wanneer er geen sprake is van een psychische aandoening volgens de DSM. Ook kan het zijn, dat de klachten wel in de DSM voorkomen, maar toch niet onder de verzekerde zorg vallen (waaronder b.v. aanpassingsstoornissen, werkgerelateerde problematiek, partnerrelatieproblematiek, enkelvoudige fobie, identiteitsproblematiek, levensfaseproblematiek). Voor deze niet-verzekerde zorg, welke je dus zelf moet betalen, geldt per sessie van 60 minuten het Overig Zorgproduct (€117,33 per sessie, in 2023 wordt dit € 124,16).

Ik adviseer voorafgaand aan de behandeling bij de zorgverzekeraar te informeren in hoeverre de behandeling vergoed wordt. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

Alle psychologische zorg is vrijgesteld van BTW, ook de niet-verzekerde zorg.

Aangesloten bij LVVP
Aangesloten bij NIP
Aangesloten bij VEN
Aangesloten bij Buitenpsychologen