Aangesloten bij

LVVP
NIP
VEN
Buitenpsychologen

Registraties

BIG: 79919391425
AGB code: 94102676
AGB code praktijk: 94065678
KvK: 78637848
 06 111 777 53            ma t/m vr op afspraak
 06 111 777 53            ma t/m vr op afspraak
Behandelmethoden
Waar maak ik gebruik van
De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt momenteel

12 weken

  (d.d.  Mar-28 )
De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt momenteel

12 weken

  (d.d.  Mar-28 )

Binnen mijn behandelingen maak ik gebruik van diverse behandelmethodieken, waaronder: Acceptance and Commitment Therapy (ACT), cognitieve gedragstherapie (CGT), positieve psychologie, Eye Movement Desensitization Reprocessing (EMDR), Mindfulness en schematherapie. Ik werk graag oplossingsgericht waarbij ik gebruik maak van de krachten en sterke kanten.


Cognitieve Gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van cognitieve therapie en gedragstherapie. Binnen cognitieve therapie wordt ervan uit gegaan dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij/zij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. 

In gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe iemand zich gedraagt bepaalt namelijk in belangrijke mate hoe iemand zich voelt. Als uit angst bepaalde zaken uit de weg worden gegaan, zal de angst vaak eerder sterker worden dan verminderen. Als er sprake is van een negatief zelfbeeld en sociale contacten worden uit de weg gegaan, kan dit de negatieve gedachten verder versterken. Binnen gedragstherapie wordt geoefend met nieuw gedrag, waardoor er meer ruimte komt om positieve ervaringen op te doen en waardoor je meer realistische gedachten over jezelf en je omgeving ontwikkelt.

Meer informatie over Cognitieve Gedragstherapie via www.cognitievegedragstherapie.nl


Acceptance and Commitment Therapy (ACT)

Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een vorm van gedragstherapie die je helpt om op een flexibele manier om te gaan met de obstakels die je tegenkomt, zodat je kan blijven investeren in de dingen die je écht belangrijk vindt. Het doel van ACT is niet zozeer het verminderen van klachten, maar het ontwikkelen van persoonlijke veerkracht. Bij ACT wordt er veel gebruikt gemaakt van metaforen en oefeningen. 

Meer informatie over ACT via www.actinactie.nl


SCHEMA

Schematherapie is een vorm van behandeling waarin het leren herkennen en veranderen van patronen/schema's centraal staat. Een schema is als ‘de bril’ waardoor iemand naar zichzelf, anderen en de wereld kijkt. Er wordt gekeken naar hoe je gevormd bent en hoe je in de vervulling van je basisbehoeften mogelijk gefrustreerd of gekwetst bent geraakt en bepaalde schema's hebt ontwikkeld.

Naast deze schema’s bestaan er ook modi. Deze modi zijn toestandsbeelden die bestaan uit sterke emoties en/of rigide copingsstijlen die je denken, doen en laten overnemen en beheersen. In de therapie wordt geleerd om meer tegen de negatieve oudermodi (negatieve zelfspraak zoals “zie je wel, je kan niets”) in te gaan. Daarnaast leer je je beschermende copingmodi kennen (bijv. jezelf wegcijferen, situaties vermijden of gevoelens op allerlei manieren proberen te verdringen). Verder leer je de boze kindmodus wat te temmen of juist meer te mogen voelen, het kwetsbare kind te troosten en voorzien in zijn/haar behoeften, het vrije kind in je te laten opbloeien en de gezonde volwassen modus sterker te maken.

Meer informatie over schematherapie via www.schematherapie.nl 


EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan een schokkende ervaring zijn, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf. Maar het kan ook helpen bij andere ervaringen die veel invloed hebben gehad op de ontwikkeling in uw leven, zoals pesterijen in de jeugd, die in het hier-en-nu nog steeds invloed kunnen hebben. EMDR is een effectief bewezen behandelmethode om nare ervaringen waar u nu nog last van heeft te verwerken. Door middel van oogbewegingen of piepjes in combinatie met het oproepen van de nare gebeurtenis wordt het informatiesysteem van de hersenen gestimuleerd om deze gebeurtenis alsnog op een juiste manier te verwerken.

Meer informatie over EMDR via www.emdr.nl 

E-Health

Elke behandeling is op maat en eventueel kan er ook gebruik worden gemaakt van beeldbellen en E-health (internettherapie). Ik werk hierbij samen met Therapieland. Internettherapie vormt een aanvulling op en ondersteuning van de behandeling. Je krijgt een internetmodule aangeboden die passend is bij de klachten. Deze module geeft informatie over de aandoening. Tevens krijg je uitleg over de behandelmethode en handvatten hoe je kunt werken aan herstel van de klachten.

Het voordeel van internetbehandeling is dat je alle informatie ten alle tijden kunt teruglezen. Je kunt op je eigen tempo werken en regie nemen over je eigen behandeling. 

Aangesloten bij LVVP
Aangesloten bij NIP
Aangesloten bij VEN
Aangesloten bij Buitenpsychologen