Aangesloten bij

LVVP
NIP
VEN
Buitenpsychologen

Registraties

BIG: 79919391425
AGB code: 94102676
AGB code praktijk: 94065678
KvK: 78637848
Tarieven en vergoedingen
Verzekerde- en niet-verzekerde zorg
Momenteel is er helaas een AANMELDSTOP ( May-23 ) De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt momenteel 12 weken ( May-23 )

Psychologiepraktijk Eveline biedt behandelingen die vallen onder de Generalistische Basis GGZ; lichte tot matig ernstige problematiek.

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt van de ernst en de complexiteit van de problematiek.

Met ingang van 1 januari 2022 is er in de GGZ een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd: het zorgprestatiemodel. De GGZ-behandelingen worden niet meer als volledig traject afgerekend, maar als losse ‘zorgprestaties’. De zorg die je krijgt verandert niet door de invoering van het zorgprestatiemodel. Lees er hier meer over. Ik zal wel maandelijks een nota sturen in plaats van aan het eind van het traject. En je eigen risico zal meteen worden aangesproken. Er is daardoor sneller inzicht in de kosten.

Er zijn standaard tarieven voor de verschillende consulten op basis van de duur van een consult. In de tarieven is de gesprekstijd en de indirecte tijd (het schrijven van een sessieverslag, huisartsenbrief of telefonisch overleg met een andere behandelaar) verwerkt.

Het tarief is dus afhankelijk van de duur van een consult en het type consult. Voor een intakegesprek (diagnostiek) plan ik 60 minuten en voor een behandelconsult 45 of 60 minuten (dit wordt van tevoren besproken). Wijken we hiervan af dan zal ik dit aanpassen op de factuur.

De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die vanuit de NZa zijn vastgesteld, waaronder deze:

In 2023 zijn de NZa tarieven vastgesteld op: € 173,40 voor een diagnostiek consult van 60 minuten, € 128,40 voor een behandeling van 45 minuten en € 152,50 voor een behandeling van 60 minuten (allen inclusief indirecte tijd). Voor 2024 zijn de NZa tarieven vastgesteld op: € 183,44 voor een diagnostiek consult van 60 minuten, € 135,89 voor een behandeling van 45 minuten en € 161,46 voor een behandeling van 60 minuten (allen inclusief indirecte tijd). Bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 in rekening brengen.

Annulering afspraak
Als je niet op een afspraak kunt komen, verzoek ik je dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij kenbaar te maken. Dit geeft mij de mogelijkheid om alsnog iemand anders uit te nodigen en verder te helpen. Voor annuleringen korter dan 24 uur voor de afspraak wordt door mij €50,- in rekening gebracht. Deze rekening wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekering.

Aangesloten bij LVVP
Aangesloten bij VEN
Aangesloten bij Buitenpsychologen
We use cookies

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.