Registraties

BIG: 79919391425
AGB code: 94102676
AGB code praktijk: 94065678
KvK: 78637848
IBAN: NL38ABNA0881300845
 06 111 777 53            ma t/m vr op afspraak
 06 111 777 53            ma t/m vr op afspraak
Tarieven en vergoedingen
Verzekerde- en niet-verzekerde zorg
De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt momenteel twee weken   (d.d.  Jul-04 ) De wachttijd voor intake en behandeling bedraagt momenteel twee weken   (d.d.  Jul-04 )

Psychologiepraktijk Eveline biedt behandelingen die vallen onder de Generalistische Basis GGZ; lichte tot matig ernstige problematiek.

Bij aanvang van de behandeling wordt tijdens de intake een inschatting gemaakt van de ernst en de complexiteit van de problematiek.

Met ingang van 1 januari 2022 is er in de GGZ een nieuw bekostigingsstelsel ingevoerd: het zorgprestatiemodel. De GGZ-behandelingen worden niet meer als volledig traject afgerekend, maar als losse ‘zorgprestaties’. De zorg die je krijgt verandert niet door de invoering van het zorgprestatiemodel. Lees er hier meer over. Ik zal wel maandelijks een nota sturen in plaats van aan het eind van het traject. En je eigen risico zal meteen worden aangesproken. Er is daardoor sneller inzicht in de kosten.

Er zijn standaard tarieven voor de verschillende consulten op basis van de duur van een consult. In de tarieven is de gesprekstijd en de indirecte tijd (het schrijven van een sessieverslag, huisartsenbrief of telefonisch overleg met een andere behandelaar) verwerkt.

Het tarief is dus afhankelijk van de duur van een consult en het type consult. Voor een intakegesprek (diagnostiek) plan ik 60 minuten en voor een behandelconsult 45 of 60 minuten (dit wordt van tevoren besproken). Wijken we hiervan af dan zal ik dit aanpassen op de factuur.

De tarieven zijn gebaseerd op de tarieven die vanuit de NZa zijn vastgesteld, waaronder deze:

In 2022 geldt een tarief van €163,37 voor een diagnostiek consult van 60 minuten (dit is inclusief indirecte tijd, bijvoorbeeld uitwerken vragenlijsten).
Voor een behandeling van 45 minuten is het tarief in 2022 €120,99 en voor een behandeling van 60 minuten is het tarief € 143,71 (inclusief indirecte tijd).
Bij vergoeding van deze tarieven zal de verzekeraar in alle gevallen eerst het wettelijke eigen risico van minimaal € 385 in rekening brengen.


Annulering afspraak
Als je niet op een afspraak kunt komen, verzoek ik je dit minimaal 24 uur van tevoren aan mij kenbaar te maken. Dit geeft mij de mogelijkheid om alsnog iemand anders uit te nodigen en verder te helpen. Voor annuleringen korter dan 24 uur voor de afspraak wordt door mij €50,- in rekening gebracht. Deze rekening wordt helaas niet vergoed door de zorgverzekering.

Psychologiepraktijk Eveline is een contractvrije praktijk. Ik heb dus geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. Ik stel goede zorg voorop en wil een zo goed mogelijke behandeling kunnen bieden, zonder gebonden te zijn aan eisen die in een contract door de zorgverzekeraar gesteld worden. Dit heeft als gevolg dat je van mij een nota krijgt die je zelf betaalt. Deze kun je vervolgens zelf indienen bij de zorgverzekeraar.

Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische hulp in de Generalistische Basis GGZ. Een verwijzing van de huisarts, met daarin (een vermoeden van) een DSM 5 stoornis is een voorwaarde voor de vergoeding vanuit de zorgverzekering. De uiteindelijke vergoeding is afhankelijk van het gekozen pakket. Bij een zuivere restitutiepolis wordt de behandeling doorgaans volledig (100%) vergoed. Bij een naturapolis wordt de zorg afhankelijk van de zorgverzekeraar en polis voor een gedeelte vergoed (tussen de 60% en 80%). De zorgverzekeraar verrekent echter wel het eigen risico, voor zover dit nog niet is verbruikt.

Als u geen verwijzing heeft van de huisarts, wordt de behandeling niet vergoed. Ook krijgt u van uw zorgverzekeraar geen vergoeding wanneer er geen sprake is van een psychische aandoening volgens de DSM. Ook kan het zijn, dat de klachten wel in de DSM voorkomen, maar toch niet onder de verzekerde zorg vallen. Voor niet-verzekerde zorg geldt het OZP (Overig Zorg Product) tarief. 

Ik adviseer voorafgaand aan de behandeling bij de zorgverzekeraar te informeren in hoeverre de behandeling vergoed wordt. Zo weet je direct waar je aan toe bent.

Alle psychologische zorg is vrijgesteld van BTW, ook de niet-verzekerde zorg.

BIG geregistreerd
Aangesloten bij LVVP
Aangesloten bij NIP
Aangesloten bij VEN
Aangesloten bij Buitenpsychologen
Deze site maakt gebruik van cookies.

Sommige cookies zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). Je kunt zelf kiezen of je deze cookies wilt toestaan of niet. Let op dat als je de cookies weigert, mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.